FANDOM


This is the Puropedia

Buruburu Edit

Frozemin

Railmin

Drillmin

Trasparemin

Mirrormin

Stoppmin

Catchmin

Mutemin

Clothesmin

Heartmin

Bigmin

Deodomin

Scamin

Soulmin

Shadowmin

Multimin

Yukimin

Sagamin

Himemin

Mahomin

Kakimin

Metamomin

Denreimin

Yuguremin

Ballerinamin

Monitamin

Spoutmin

Floramin

Bunmin

Chariomin

Anubimin

Pixiemin

Teamin

Ringmin

Rattlemin

Drummin

Paradisemin

Webmin

Nakikoemin

Mezumeraimin

Shademin

Stackmin

Witchmin

Murasakimin

Scorpiomin

Zodiacmin

Novamin

Mindmin

Jinglemin

Burizadomin

Majomin

Saibomin

Fortunemin

Cybermin

Oujimin

Buruburumin

Mystirimin

Pengumin

Royalmin

Lavendermin

Sadimin

Heliumin (In heated form)

Bariumin (In heated form)

Mayamin

Twimin

Dokidoki Edit

Floralmin

Kitsumin

Potasiumin (In heated form)

Scandiumin (In heated form)

Lightninmin

Cakeinmin

Dokidokimin

Angelmin

Phosphormin (Female)

Niji-Kuroshiramin

Ribbomin

Daismin

Dondon Edit

Sunugurumin

Heliosmin

Karakurimin

Donatsumin

Mushimin

Kyoujumin

Taurusmin

Cancemin

Capricomin

Alphamin

Sprintmin

Jumpmin

Dondonmin

Maroonmin

Ropenmin

Phosphormin (Male)

Pasteliimin

Fwegomin

Incamin

Patcmin

Feza Edit

Fezamin

Birmin

Fukushia Edit

Fukushiamin

Bemin

Furifuri Edit

Cyanmin

Ykatamin

Furifurimin

Puddinmin

Wingsiymin

Testtubemin

Demonmin

Hydrogemin

Niji-Aquamin

Iillumimin

Fluffinmin

Dromin

Hokkori Edit

Gauzemin

Lightmin

Zuzumin

Fanmin

Sugarmin

Showermin

Wrapmin

Siowmin

Gagmin (Also Shirishiri-attribute)

Pillowmin

Fatmin

massagemin

Softmin

Dugeryowolfmin

Kumomin

Amemin

Irukamin

Sakuramin

Waraimin

Idolmin

Kanseimin

Oiwaimin

Chocomin 

Diamomin 

Tsubasamin 

Tenshimin 

Ichigomin 

Musemin 

Terasumin 

Feathermin 

Keromin 

Fungimin 

Parasolmin 

Honeymin

Sailormin 

Foammin 

Betamin 

Milkymin 

Hamigakimin 

Kajimin  

Midorimin 

Hopemin

Medicomin 

Hirahiramin 

Kakashimin

Auroramin 

Yasaimin 

Sekkenmin 

Virgomin 

Aquariamin 

Flakemin

Shonenmin

Shojomin

Bideomin

Tsutamin

Mogumin

Kodomo-Aimin

Kodomo-Diamin

Chocoshakemin

Horkkorimin

Limemin

Bluiyheartmin

Squidmin

Snakemin

Boldermin

Sallymin

Marshmallowmin

Nessimin

Flaremin

Vacceanmin

Aztecmin

Lovmin

Honohono Edit

Honohonomin

Firmin

Kagayaku Edit

Kagayakumin

Glittermin

Kaigun Edit

Kaigunmin

Mermin

Kesseki Edit

Kassekimin

Skarmin

Kicchiri Edit

Dictiomin

Keymin

Faucemin

Sharimin

Mapmin

Brushmin

Glassmin

Cafemin

Speechmin

Memorymin

Clipmin

Copymin

Measuremin

Origamin

balancmin

Bluykunimin

Mangakamin 

Pyramin 

Nekomin 

Nebulamin 

Phantomin 

Saikuromin 

Dojomin 

Kiramin 

Boijamin 

Kabamin 

Kaiyomin 

Plasmin 

Cometmin 

Wolfmin 

Sakanamin 

Inkumin 

Kanarimin

Securitymin 

Performin 

Mikomin 

Fancymin 

Ramenmin 

Keisanmin 

Cyanmin 

Starlightmin 

Dianamin 

Shinyamin 

Tentamin 

Denchimin 

Yagyoumin 

Konecranemin 

Cleanermin 

Piscemin 

Kurumin 

Astromin 

Indigomin

Japanmin

Omegamin

Nunomin

Fuujinmin

Bubblemin

Sorimin

Kicchirimin

Corupttoonmin

Splotmin

Blankiemin

Ultramarinemin 

Hydrogemin

Heliumin

Niji-Oceanamin

Strontiumin

Glamin

Netsu Edit

Netsumin

Flamin

Mayonaka Edit

Flutiaymin

Mayonakamin

Franciumin

Grumin

Misuti Edit

Misutimin

Unnamed Water birb tinymin

Mismin

Oritsu Edit

Iillumimin

Oritsumin

Asrealmin

Misteriomin

Curimin

Punpun Edit

Burnmin

Scissorsmin

Liftmin

Erasemin

Spicesmin

Gymmin (Also Shirishiri-attribute)

Artmin

Tengumin

Maintemin

Bellmin

Cleanmin

Clockmin

Smallmin

Toughmin

Blademin

Sakkakumin 

Sleepmin 

Dokimin 

Kochomin 

Ariamin 

Glammin 

Eigamin 

Retromin 

Beatmin 

Melodimin 

Iwamin 

Nymphmin 

Snipmin 

Gearmin 

Sunmin 

Moonmin 

Returnmin 

Towmin 

Bomumin 

Udonmin 

Valrykemin 

Kurimin 

Watchmin 

Akairomin 

Magentamin 

Gomimin 

Kirimin 

Hakobumin 

Slimemin 

Geminimin 

Atsuimin 

Senkoumin

Meikaimin

Orbitmin

Yokinamin

Rosemin 

Dutchiemin

Fairytailmin

Hamimin

Punpunmin

Rosinmin

Tackymin

Bedmin

Trafimin

KFCmin

Juliamin

Strawberrymin

Cupimin

Friskmin

Rubidiumin

Radiumin

Pompeiimin

Herculaneummin

Kumonomin

Bonnetmin

Raimu Edit

Raimumin

Dimonmin

Rokakkei Edit

Cesiumin

Rokakkeimin

Ciottolimin

Crysmin

Sawwai Edit

Icinmin 

Wishmin 

Yukatamin 

Kakigorimin 

Omochamin 

Nasarimin 

Sangoshomin 

Tofumin 

Popcormin 

Ariesmin 

Caramelmin

Hebunmin

Emojimin

Poppusumin 

Lemonmin

Haliemin

Sawwaimin

ELwalismin

Flatwoodsmin

Airemin

Poppusumin

Savemin 

Shinrin Edit

Sihrinmin

Draconiccrysalmin

Asgoremin

Huapenmin

Leafmin

Shinsetsu Edit

Shinsetsumin

Sherbetmin

Sorbetmin

Gelatomin

Musicamin

Shirishiri Edit

Turbomin

Instrumin

Projectmin

Divemin

Micmin

Jetmin

Tsukkomin

Springmin

Drymin

Gymmin (Also Punpun-attribute)

Rhythmin

Penmin

Dancemin

Gagmin (Also Hokkori-attribute)

Pilotmin

Guitarmin 

Daburumin 

Mechamin 

Teslamin 

Chillimin 

Swapmin 

Loopmin 

Hoshimin 

Technomin 

Amusemin 

Bushidomin 

Yoakemin 

Infernomin 

Griffimin 

Minusmin 

Plusmin 

Hustlemin 

Hebimin 

Dracomin 

Momenmin 

Jestermin 

Lasermin 

Pizzamin 

Floatmin 

Shotmin 

Mistmin 

Takomin 

Compassmin 

Cyclemin 

Arrowmin 

Kiiromin 

Pegasasumin 

Stormin 

Marinemin 

Energimin 

Hitoshimin 

Sodamin 

Togemin 

Leomin 

Sagittarimin 

Shinemin 

Sairenmin

Kodomo-Spadomin

Kodomo-Kurobamin

Blackholemin

Shirishirimin

Tangareenmin

Sunerisemin

Mechimin

Brellymin

Saltymin

Truenomin

Foxkemin

Foxkumin

Gallamin

Jomin

Tanyotanyo Edit

Poffymin

Tanyotanyomin

Osirismin

Zeusmin

Dryocampamin

Toritori Edit

Toritorimin

Winmin

Wakuwaku Edit

Hammermin

Plugmin

Boatmin

Burgemin

Magnemin

Reccordmin

Smellmin

Dreammin

Lovedmin

Gamemin

Ballmin

Carouselmin

Chuchumin 

Choppermin 

Orokamin 

Uddomin 

Beromin 

Sambamin 

Nadaremin 

Rechargemin 

Hoissurumin 

Glidemin 

Rainbowmin 

Cardmin 

Juicemin 

Sandoimin 

Surgeomin 

Coinmin 

Gelatinmin 

Yattokomin 

Mermaidmin 

Libramin 

Topmin

Kugutsumin

Shamanmin

Helimin

Wakuwakumin

Icthomin

Charamin

Hunbotmin

Brobotmin

Calciumin

Atlantismin

Emomin

Zokusei Edit

Zokuseimin

Clovemin

Variants Edit

Crystal hearts Edit

Crystal heart Turbomin

Crystal Heart Zuzmin

Other Variations Edit

Digi-Artmin

Sympathetic promins Edit

Crystal heart tursnipmin

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.